Υπηρεσίες Mini Bus

  • 9 – 16 Επιβάτες
  • 20 Αποσκευές